+31 619814570 en +31 6 3338 2947 • Postbus 6525, 6503 GA Nijmegen

info@bresbewind.nl

Diensten

Bewindvoering

Bewindvoering of onderbewindstelling heeft betrekking op het vermogen van een persoon. Als iemand door zijn lichamelijke of geestelijke toestand of door problematische schulden niet meer zijn financiële zaken tijdelijk of blijvend kan regelen, kan hij zijn goederen en geld onder bewind laten stellen. De rechter stelt een bewindvoerder aan, die het vermogen van de onderbewindgestelde beheert. Het gevolg is dat de onderbewindgestelde niet meer zelfstandig mag beslissen over zijn vermogen.
De bewindvoerder opent bij de bank een beheerrekening en betaalt alle vaste lasten en overige rekeningen. De onderbewindgestelde krijgt aan de hand van een budgetplan dan geld op een eigen bankrekening om de dagelijkse boodschappen te doen. Naast deze betalingen doet de bewindvoerder zonodig belastingaangifte, aanvragen voor (bijzondere) bijstand, toeslagen en kwijtscheldingen en wat verder noodzakelijk is.
Eén keer per jaar en aan het einde van het bewind moet de bewindvoerder rekening en verantwoording aan de rechtbank afleggen. De bewindvoerder moet dan specificeren wat er allemaal is geregeld en is uitgegeven en de bewijsstukken daarvan overleggen.
Nadat wij als bewindvoerder een intake met u hebben gehad, zullen wij voor u een verzoek tot onderbewindstelling bij de rechtbank indienen. U wordt verwacht voor de rechtbank in eigen persoon te verschijnen om aan te geven dat u vrijwillig onder bewind gesteld wilt worden.

 

Met budgetbeheer brengt u orde en rust in uw financiële situatie. Uw inkomen komt binnen op een beheerrekening bij een bank. Daarvan betalen wij uw vaste lasten: huur, verzekeringen, gas en elektra. Daarnaast stuurt u al uw overige rekeningen naar ons op en die betalen we van dezelfde rekening. We reserveren geld voor rekeningen die u onverwacht, eenmalig of enkele keren per jaar moet betalen. Aan de hand van een budgetplan krijgt u elke week of elke maand een bepaald bedrag om uw boodschappen van te doen. Dat bedrag wordt overgemaakt op uw eigen bankrekening. In sommige gevallen vergoedt de Bijzondere Bijstand van uw Gemeente de kosten. Budgetbeheer moet voorkomen dat er schulden ontstaan of dat eventuele schulden oplopen. Budgetbeheer kan ook aflossingen van schulden betalen uit het budget. In tegenstelling tot bewindvoering wordt budgetbeheer ingesteld zonder tussenkomst van de rechter.

 

Budgetcoaching

Budgetcoaching is een beperkte vorm van budgetbeheer. Met budgetcoaching leren wij u zelf weer orde op zaken te stellen, maar vooral orde op zaken te houden! We helpen en leren u weer goed met uw geld om te gaan. U blijft zelf alle betalingen doen, wij nemen uw financiële administratie niet over. U krijgt allerlei praktische tips en samen met ons doet u uw administratie. U ziet precies, aan de hand van een budgetplan, waar uw geld naartoe gaat en u leert bijvoorbeeld hoe u een kasboek bij moet houden. U krijgt zelf meer inzicht in uw geldstromen en uitgavepatroon en kunt nu vaak sneller weer helemaal zelf uw inkomsten en uitgaven goed beheren.