+31 619814570 en +31 6 3338 2947 • Postbus 6525, 6503 GA Nijmegen

info@bresbewind.nl

Werkwijze

Ten behoeve van bewindvoering en budgetbeheer zullen wij voor u bankrekeningen openen waarop uw inkomen binnen zal komen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat uw inkomen optimaal gaat worden door bijvoorbeeld toeslagen van de belastingdienst aan te vragen of bij te stellen. Het aanvragen van Bijzondere Bijstand en andere regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken om uw inkomen te maximaliseren verzorgen wij ook voor u. De belastingaangifte verzorgen wij ieder jaar voor u.


Schulden die u heeft, zullen wij in kaart brengen en waar mogelijk zullen wij een oplossing zoeken om de schulden aan te pakken. Dit kan door middel van betalingsregelingen, herfinanciering, een minnelijk traject (MSNP) of het wettelijk traject (WSNP).


Wanneer u en wij ervan overtuigd zijn dat u weer zelfstandig uw financiën kunt gaan beheren, zullen we in overleg de afbouw van het beheer bespreken. Geleidelijk aan krijgt u meer verantwoordelijkheid terug. Indien de afbouw naar ieders tevredenheid is afgerond, zullen we een verzoek tot opheffing van het bewind indienen bij de rechtbank. Zo eindigt het bewind en krijgt u de volledige verantwoordelijkheid weer terug.


Als bewindvoerder moeten wij ieder jaar verantwoorden aan de rechtbank wat wij met uw financiën gedaan hebben. U krijgt voor het indienen van het verslag (de Rekening en Verantwoording) eerst inzage. U dient deze rekening en verantwoording te ondertekenen. Zodra wij deze van u retour hebben ontvangen, dienen wij de Rekening en Verantwoording in bij de rechtbank.


Wij werken met OnView, een softwarepakket waarbij u altijd inzicht heeft in uw eigen financiën en al uw bankmutaties kunt inzien.

Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoren:
 • het regelen van de financiële huishouding, inclusief belastingaangifte box 1 over het laatste belastingjaar;
 • kwijtschelding verzoeken van heffingen;
 • aanvragen (bijzondere) bijstand;
 • aanvragen van toeslagen;
 • andere reguliere handelingen m.b.t. onder bewind gestelde goederen;
 • het treffen van enkele afbetalingsregelingen;
 • regelmatig contact met rechthebbende en binnen redelijke grenzen spreekuurcontact;
 • opstellen van Rekening en Verantwoording Rechtbank;
 • voor extra werk bij tussentijdse eindrekening geldt een forfaitair tarief.


Niet tot de gewone werkzaamheden behoren:
 • bewind bij ondernemersactiviteiten van rechthebbende;
 • hulp bij ingewikkelde nalatenschap waarin rechthebbende gerechtigd is;
 • problematische schuldsanering;
 • verkoop van onroerend goed of aandelen;
 • ontruiming van de woning,