06 1981 4570 / 06 3338 2947 • Postbus 6525, 6503 GA Nijmegen

info@bresbewind.nl

Tarieven

Tarieven 2020

BEWIND

Aan bewindvoering zijn kosten verbonden. Jaarlijks wordt door het LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren) vastgesteld welke vergoeding bewindvoerders mogen berekenen aan hun cliënten. Indien u een inkomen van maximaal 110%* van het bijstandsniveau heeft worden de kosten mogelijk vergoed door de bijzondere bijstand van uw gemeente. Bres bewind vraagt deze bijstand voor u aan.

De tarieven hieronder benoemd zijn inclusief 21% BTW.

Eenpersoonsbewind                                              Maandtarief     Opstartkosten
Standaard                                                                       € 116,26             € 657,03
Problematische schulden                                     € 150,44             € 657,03

Is er voorafgaand budgetbeheer uitgevoerd door Bres bewind, dan worden de opstartkosten € 492,47

Tweepersoonsbewind                                           Maandtarief       Opstartkosten
Standaard                                                                       € 139,55              € 787,71
Problematische schulden een persoon         € 160,02              € 787,71
Problematische schulden twee personen   € 180,49              € 787,71
Is er voorafgaand budgetbeheer uitgevoerd door Bres bewind, dan worden de opstartkosten € 590,48

Overige werkzaamheden                                     Tarief
Eindrekening en verantwoording 1P              € 246,84
Eindrekening en verantwoording 2P              € 296,45
PGB beheer                                                                    € 614,68
Woningontruiming, verkoop of verhuizing € 410,19
Extra werkzaamheden                                             €   82,04

Bronvermelding: Staatscourant
BUDGETBEHEER

De tarieven hieronder benoemd zijn inclusief 21% BTW.

Eenpersoonsbeheer                                              Maandtarief     Opstartkosten
Standaard                                                                      €   95,00             € 445,00

Tweepersoonsbeheer                                           Maandtarief     Opstartkosten
Standaard                                                                      €  104,00            € 490,00

Overige werkzaamheden                                    Tarief
Extra werkzaamheden                                            €   80,00

BUDGETCOACHING

De tarieven hieronder benoemd zijn inclusief 21% BTW.

Uurtarief
Werkzaamheden budgetcoaching                    €   70,00

* percentage varieert per gemeente.